b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW środę, 11 stycznia 2012 roku o godz. 17.30 odbędzie się XVII sesja Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. SESJA ON-LINE

Porządek obrad XVII Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w dniu 11 stycznia 2012 r. o godz. 17:30.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyznania dodatkowych środków na wydatki inwestycyjne na lata 2012-2016.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012-2015.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Komfortowa, Niewinna).
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Mieczykowa).
 8. Projekt uchwały w sprawie umieszczenia w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Kanalizacyjnych  MPWiK na lata 2012-2015 realizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Dzielnicy Wilanów.
 9. Przyjęcie protokołów: Nr XIV/2011 z dnia 17 października, Nr XV/2011 z 4 listopada 2011 r. 
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zamknięcie sesji.