b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW poniedziałek,19 września 2011 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

Posiedzenie odbędzie się o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów, przy ul. St. Kostki Potockiego 11.


Porządek obrad Komisji

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Informacje Głównej Księgowej Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa
3.    Analiza protokołów z posiedzeń Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy od nr 34/III/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. do nr 49/III/2011 z dnia
31 sierpnia 2011 r. 
4.    Powołanie zespołu kontrolnego w celu kontroli Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie celowości wydatkowania środków na konserwację urządzeń wodnych i terenów zielonych w latach 2009 – 2010.
Termin kontroli: wrzesień – październik 2011 r.