b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW czwartek, 1 września 2011 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy


Posiedzenie odbędzie się o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11.


Proponowany porządek obrad:
1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Informacja dotycząca koncepcji siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej
w Wilanowie.
3.    Zaopiniowanie „Koncepcji Planistycznej projektowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podstawowych elementów infrastruktury technicznej” – kontynuacja. 
4.    Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie zmiany zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dotyczących przebiegu linii energetycznej 400 kV na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
5.    Przyjęcie protokołu Nr 14/2011 z dnia 28 lipca 2011 r.
6.    Sprawy różne.