Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków zgłaszających swoją kandydaturę do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów, zgodnie z załączonym formularzem. 
W przypadku zainteresowania współpracą, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy prześle wniosek wraz z Państwa formularzem do Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy z prośbą  o wydanie rekomendacji.
Wypełnione formularze należy składać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. St. Kostki Potockiego 11, pokój nr 202 w terminie do dnia 2 września 2011 r. 
W przypadku pytań proszę o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.