b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW czwartek,  25 sierpnia 2011 r.  odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszaw.

Posiedzenie odbędzie się o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. St. Kostki Potockiego 11.


Porządek obrad Komisji:
1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie o nadanie nazwy kompleksowi sportowemu przy           ul. Wiertniczej 26 imieniem Jana Kazimierczaka.
3.    Informacja Zespołu Szkół Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w związku                      z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2011/2012.
- wyniki rekrutacji oraz organizacja pracy w Liceum Ogólnokształcącym,
- wyniki rekrutacji do klas I oraz organizacja pracy Szkoły Podstawowej,
- informacja o zarządzaniu basenem i hala sportową.
4.    Propozycje do założeń „Polityki edukacyjnej” na lata 2013-2020.
5.    Przyjęcie protokołu Nr 5 z dnia 9 maja 2011 r. i Nr 7 z dnia 5 lipca 2011 r.
6.    Sprawy różne.