b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgWe wtorek 23 sierpnia 2011 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. WarszawyO godz. 16.30  w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11, odbędzie się kontynuacja posiedzenia z dnia 12.07.2011 r.


Porządek obrad:
1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Zaopiniowanie stanowiska Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie objęcia monitoringiem miejskim terenu Miasteczka Wilanów oraz rozbudowy systemu monitoringu na obszarze Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów.
3.    Informacja Zarządu na temat działań realizowanych na rzecz seniorów przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
4.    Informacja na temat współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi
5.    Informacja na temat diagnozy problemów społecznych oraz zasobów i szans rozwojowych Wilanowa w kontekście realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020r.
6.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 7 kwietnia 2011r.
7.    Sprawy różne.
8.    Zamkniecie porządku obrad.