logo_budet_obywatelski_2020.png

43 projekty dopuszczone do głosowania w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego (na rok 2020) w Wilanowie!

Ogółem w Warszawie mamy 101 projektów ogólnomiejskich i 1324 dzielnicowe dopuszczonych do głosowania.
Wszystkie te pomysły można przejrzeć na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl
Zachęcamy do głosowania, które rozpocznie się już 6 września i potrwa do 23 września 2019 roku.

Sprawdźcie poniższą listę, żeby dowiedzieć się, pod jakimi numerami będziecie mogli znaleźć poszczególne projekty
na kartach do głosowania w Wilanowie

 

Kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie na rok 2020 opóźnia się.

We wtorek, 19 lutego br., Komisja Regionalnej Izby Obrachunkowej unieważniła w całości uchwałę nr VI/63/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 25 stycznia br. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami stolicy w zakresie budżetu obywatelskiego.

Unieważnienie ww. uchwały oznacza, że nowa edycja budżetu obywatelskiego rozpocznie się później niż wstępnie planowano. Zgłaszanie pomysłów na pewno nie rozpocznie się w marcu, tak jak wcześniej zakładano. Konsekwencją uchylenia uchwały będzie znaczące ograniczenie przebiegu budżetu obywatelskiego do niezbędnego minimum.

 
Trwają prace nad nową uchwałą w sprawie warszawskiego budżetu obywatelskiego. Wiemy, że radni m.st. Warszawy chcą, aby 6. edycja wystartowała jak najszybciej. Możliwe, że projekt uchwały będzie przedmiotem obrad Rady Miasta jeszcze w marcu.

Miejmy nadzieję, że nowa edycja ruszy jak najszybciej.