IV EDYCJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

slider BP2018


ZAPRASZAMY 9 LISTOPADA O GODZ 17.00 na II posiedzenie Zespołu ds. BP 2018

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CZŁONKÓW ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2018 ORAZ MIESZKAŃCÓW NA II SPOTKANIE ZEPOŁU, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 LISTOPADA O GODZ 17:00 W SALI WIDOWISKOWEJ NA PARTERZE URZĘDU DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY PRZY UL. KLIMCZAKA 2.

CELEM SPOTKANIA BĘDZIE WYPRACOWANIE REKOMENDACJI DLA ZARZĄDU DZIELNICY WILANÓW W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA PROJEKTÓW O CHARAKTERZE OGÓLNODZIELNICOWYM I LOKALNYM, PODZIAŁU DZIELNICY NA OBSZARY TERYTORIALNE, PODZIAŁU KWOTY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW, USTALENIE DOPUSZCZALNEGO GÓRNEGO LIMITU WARTOŚCI JEDNEGO PROJEKTU LUB USTALENIE JEGO BRAKU, PROJEKTU REGULAMINU PRACY ZESPOŁU.


Pierwsze spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego za nami

19 października 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbył się warsztat integracyjny Zespołu ds. BP 2018. Podczas spotkania wybrano także przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Zespołu. 
Przewodnicząca - Aneta Wolska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji, koordynator BP w dzielnicy,
Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Mierzejewska, przedstawiciel organizacji pozarządowej,
Sekretarz - Aleksandra Rybicka z Wydziału Architektury i Budownictwa.

IMG 0027

IMG 0029

Miło nam poinformować, że zostało podpisane zarządzenie nr 1500/2016 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy z zakresie budżetu partycypacyjnego. Opublikowane w BIP: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2FDC7E2F-B4A9-429F-9FBC-3A6A173E9521,frameless.htm,frameless.htm

HARMONOGRAM przebiegu budżetu partycypacyjnego

1) OD 01.12.2016 r. – 23.01.2017 r. – ZGŁASZANIE POMYSŁÓW
2) OD 24.01.2017 R. – 08.05.2017 r. – WERYFIKACJA POMYSŁÓW
3) OD 01.03.2017 R. – 18.03.2017 R. – DYSKUSJE O PROJEKTACH
4) DO 30.06.2017 R – SPOTKANIA PROMOCYJNE
5) OD 14.06.2017 R. – 30.06.2017 R. – GŁOSOWANIE NA POMYSŁY
6) DO 14 LIPCA 2017 R. – OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA


W dniu 19.10.2016 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbędzie się warsztat integracyjny dla nowopowstałego Zespołu ds. budżetu paratycypacyjnego 2018. Serdecznie zapraszamy czlonków Zespołu do udziału!


Informujemy, że Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 350/IV/2016 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w następującym składzie:

1) Pani Ewa Sadowska – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
2) Pani Katarzyna Mierzejewska – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
3) Pan Klaudiusz Ostrowski – przedstawiciel mieszkańców,
4) Pan Edward Paweł Gałecki – przedstawiciel mieszkańców,
5) Pan Józef Roszczyk - przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
6) Pan Mateusz Kleczewski – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
7) Pani Sylwia Wachowska – radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
8) Pani Anna Drewniak – radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
9) Pani Anna Świderska – radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
10) Pani Aneta Wolska – koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
11) Pan Jakub Węgliński – pracownik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów,
12) Pani Krystyna Czepan – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów,
13) Pani Joanna Pawłowska-Koper – pracownik Wydziału Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
14) Pani Aleksandra Rybicka – pracownik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.


W dniu 6 października br. w Sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów odbyło się spotkanie otwarcia IV edycji Budżetu Partycypacyjnego połączone z naborem do Zespołu ds. BP 2018. Już wkrótce powołany zostanie Zespół ds. budżetu partycypacyjnego na 2018 rok. W wyniku naboru zgłosiły się dwie organizacje pozarządowe i dwóch mieszkańców.

Informujemy, że w tym roku całkowita kwota przeznaczona na realizację BP wynosi w naszej dzielnicy 1.500.000 zł.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji ze spotkania otwarcia - w załączniku.

Miło nam poinformować, że zostało podpisane zarządzenie nr 1500/2016 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy z zakresie budżetu partycypacyjnego. Opublikowane w BIP


Rusza IV edycja budżetu partycypacyjnego

IV edycja budżetu partycypacyjnego rozpoczęła się 6 października jednocześnie we wszystkich dzielnicach!
Regulamin nowej edycji stworzyliśmy na podstawie wyników ewaluacji, wielu maili, uwag z portali społeczościowych, warsztatów i spotkań.
W tej edycji do wydania będzie ponad 61 milionów zł. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców w każdej dzielnicy to 1-2 % budżetu dzielnicowego.
W Wilanowie to 1,5 mln zł!

Co nowego w IV edycji?

 • więcej czasu na głosowanie - głosowanie potrwa przez całą II połowę czerwca
 • definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów - każdy dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustali definicję ogólnodostępności, która będzie obowiązywała w danej dzielnicy - na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów
 • na liście poparcia projektu nie trzeba będzie podawać numerów PESEL
 • włączenie dyskusji o projektach do etapu weryfikacji projektów - pracownicy urzędu wstępnie zweryfikują projekty przed spotkaniami dyskusyjnymi i na spotkaniach przekażą informacje o proponowanych zmianach w projektach
 • zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji - autor projektu lub jego przedstawiciel zaprezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu dzielnicowego zespołu ds. bp - w tym spotkaniu będzie uczestniczył także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy
 • konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu (w przypadku składania projektu elektronicznie) aż do ogłoszenia wyników głosowania i okazania jej w razie wezwania przez urząd dzielnicy lub jednostkę weryfikujące projekt
 • próg 10% - realizowane będa tylko te projekty, które w trakcie głosowania uzyskają przynajmniej 10% głosów ważnych oddanych w danym obszarze

Szczegółowe zasady w każdej z dzielnic (m.in. podział dzielnic na mniejsze obszary oraz kwota przeznaczona do podziału w każdym obszarze) będą znane do końca listopada - zasady te wypracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

Harmonogram IV edycji:

 • zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku
 • weryfikacja zgłoszonych projektów i dyskusje nad projektami – od 24 stycznia do 8 maja 2017
 • odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 do 26 maja 2017
 • głosowanie – od 14 do 30 czerwca 2017
 • ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 14 lipca 2017