Komisja Rewizyjna

1. Piotr Mikucki – Przewodniczący
2. Przemysław Królicki – Wiceprzewodniczący
3. Anna Wawrzeniecka
4. Marcin Puchalski
5. Paweł Czarnecki


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Rafał Krzyżanowski – Przewodniczący
2. Sylwia Wachowska – Wiceprzewodnicząca
3. Anna Drewniak
4. Katarzyna Radzikowska
5. Olga Skolimowska
6. Urszula Włodarska-Sęk


Komisja Inwestycji i Finansów

1. Marcin Puchalski – Przewodniczący
2. Rafał Krzyżanowski – Wiceprzewodniczący
3. Piotr Mikucki – Wiceprzewodniczący
4. Anna Drewniak
5. Przemysław Królicki
6. Tomasz Kuszłejko
7. Bożena Laskowska
8. Katarzyna Radzikowska
9. Ewa Sadowska
10. Anna Świderska
11. Urszula Włodarska-Sęk
12. Danuta Zygańska


Komisja Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego

1. Paweł Czarnecki – Przewodniczący
2. Urszula Włodarska-Sęk – Wiceprzewodnicząca
3. Anna Drewniak
4. Małgorzata Gabriel
5. Izabela Kopeć
6. Hubert Królak
7. Tomasz Kuszłejko
8. Katarzyna Radzikowska
9. Sylwia Wachowska
10. Danuta Zygańska

 

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

1. Przemysław Królicki – Przewodniczący
2. Małgorzata Gabriel – Wiceprzewodnicząca
3. Magdalena Grudzińska – Wiceprzewodnicząca
4. Paweł Czarnecki
5. Anna Drewniak
6. 7. Bożena Laskowska
8. Katarzyna Radzikowska
9. Urszula Włodarska-Sęk
10. Danuta Zygańska


Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Anna Świderska – Przewodnicząca
2. Magdalena Grudzińska – Wiceprzewodnicząca
3. Piotr Mikucki
4. Hubert Królak
5. Danuta Zygańska


Komisja Edukacji i Wychowania

1. Olga Skolimowska – Przewodnicząca
2. Urszula Włodarska-Sęk – Wiceprzewodnicząca
3. Tomasz Kuszłejko
4. Ewa Sadowska
5. Danuta Zygańska
6. Anna Wawrzeniecka


Komisja Kultury, Promocji i Sportu

1. Bożena Laskowska – Przewodnicząca
2. Izabela Kopeć – Wiceprzewodnicząca
3. Magdalena Grudzińska
4. Piotr Mikucki
5. Ewa Sadowska
6. Anna Wawrzeniecka


Komisja Mieszkaniowa

1. Anna Drewniak – Przewodnicząca
2. Paweł Czarnecki
3. Małgorzata Gabriel
4. Hubert Królak
5. Marcin Puchalski