II KADENCJA RADY SENIORÓW DZIELNICY WILANÓW 

Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów to kluczowe ciało dialogu międzypokoleniowego. Jej głównym i podstawowy celem jest reprezentowanie seniorów Wilanowa.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
2) pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
3) współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
4) tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
5) przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.


Skład drugiej kadencji Rady Seniorów: 


Prezydium:
1. Pani Bożena Laskowska -Przewodnicząca
2. Pani Ewa Sadowska- Wiceprzewodnicząca
3. Pan Jan Lewandowski - Wiceprzewodniczący
4. Pani Wiesława Rybarczyk - Sekretarz


Członkowie:
1.Pani Teresa Gałczyńska
2.Pani Jadwiga Krzemińska
3.Pani Teresa Orzełowska-Kołakowska
4.Pani Maria Podniesińska
5.Pani Małgorzata Wilk
6. Pani Elżbieta Wiśniewska
7.Pani Danuta Zygańska
8. Pan Stanisław Gomółka
9. Pani Halina Myszkowska
10. Pan Grzegorz Piekuś
11.Pani Alicja Marczuk


Osobą reprezentującą Radę Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w Warszawskiej Radzie Seniorów jest Pani Elżbieta Wiśniewska.

 

II KADENCJA
W dniu 13.12.2017 roku Rada Dzielnicy Wilanów podjęła Uchwałę Nr XXXVI/138/2017, nadając nowy Statut Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów. Uchwała ta stała się zwieńczeniem prac Radnych, którzy dokonali analizy treści obowiązującego dokumentu i wprowadzili zmiany, mające na celu usprawnienie procesu wyboru członków Rady Seniorów i zapewnienie bardziej efektywnego jej działania.
W związku z wejściem w życie nowego Statutu, Urząd przeprowadził procedurę naboru kandydatów do Rady Seniorów spośród przedstawicieli mieszkańców. Procedura trwała od dnia 29 grudnia 2017 roku do dnia 19 stycznia 2018 roku. Do Urzędu wpłynęło 9 zgłoszeń, które spełniły wszystkie wymagania formalne. Swoich przedstawicieli do Rady wskazali również: Centrum Kultury Wilanów, Centrum Sportu Wilanów, Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada Dzielnicy oraz Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie odbyło się 15 marca 2018 roku.

 

DYŻURY RADNYCH Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, 02-707 Warszawa, budynek B, piętro III, pok. 305, godz. 9:00-11:00

 3 czerwca         Teresa Gałczyńska

2 września         Jadwiga Krzemińska

7 października    Bożena Laskowska

4 listopada         Jan Lewandowski

2 grudnia           Teresa Orzełowska -Kołakowska 

 

Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów w 2019 roku

Protokół nr 10 z dnia 14 stycznia 2019 r.
Protokół nr 11 z dnia 25 lutego 2019 r.
Protokół nr 12 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
Protokół nr 14 z dnia 3 czerwca 2019 r.
Protokół nr 15 z dnia 19 sierpnia 2019 r.


Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów w 2018 roku 

Protokół nr 1 z dnia 15 marca 2018 r.
Protokół nr 2 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Protokół nr 3 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Protokół nr 4 z dnia 11 czerwca 2018 r.
Protokół nr 5 z dnia 25 czerwca 2018 r.
Protokół nr 6 z dnia 3 września 2018 r.
Protokół nr 8 z dnia 26 listopada 2018 r.
Protokół nr 9 z dnia 26 listopada 2018 r.

KONTAKT DO RADY SENIORÓW

Z Radą Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie po numerem: 22 44 35 069.


Warszawska Rada Seniorów