Konta bankowe

Urząd m.st. Warszawy - Dzielnica Wilanów
02-797 Warszawa,
ul. Franciszka Klimczaka 2
CitiBank

 

W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020 roku przez Centrum Obsługi Podatnika obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej informujemy, że do obsługi płatności z ww. tytułów począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku służą rachunki bankowe obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatnika, tj. dla:

- opłaty skarbowej rachunek nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych rachunek nr 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Informujemy, że indywidualne numery rachunków bankowych do wpłat z tytułu ww. podatków, zgodnie z ustaleniami z bankiem funkcjonują do dnia 30.06.2020 r.

Nowe numery będą wskazane w decyzjach ustalających wysokość zobowiązań podatkowych na 2020 r. wysłanych do podatnika przez Centrum Obsługi Podatnika. Na dzień dzisiejszy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wstrzymał wysyłkę ww. decyzji.


 75 1030 1508 0000 0005 5003 4018 wpłaty z tytułu:

 • opłat administracyjnych za czynności urzędowe
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
 • opłat adiacenckich
 • opłat z tytułu renty planistycznej
 • opłat za najem i dzierżawę nieruchomości
 • opłat za nabycie nieruchomości (gruntu)
 • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • opłat z tytułu zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogowego

 


 63 1030 1508 0000 0005 5001 6192 wpłaty z tytułu:

 • rozliczenia kosztów związanych z ochroną środowiska
 • opłat przedsiębiorstw za usunięcie lub przesadzenie drzew
 • kary za wycięcie drzew bez decyzji

 


51 10301508 0000 0005 5001 6117 wpłaty z tytułu:

 • opłat komunikacyjnych, tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki lokalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne
 • opłat ewidencyjnych

 


07 10301508 0000 0005 5001 6036 wpłaty z tytułu:

 • opłat za udostępnienie danych z ewidencji

 


73 10301508 0000 0005 5001 6109 wpłaty z tytułu:

 • wadium
 • kaucji gwarancyjnej

 


 32 1030 1508 0000 0005 5001 6168 wpłaty z tytułu:

 • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 


29 1030 1508 0000 0005 5001 6222  wpłaty z tytułu:

 •          opłaty geodezyjno - kartograficzne

 


12 1030 1508 0000 0005 5003 4085 wpłaty z tytułu:

 • odbioru odpadów komunalnych – dla osób fizycznych i podmiotów prawnych nie posiadających indywidualnych nr rachunków bankowych nadawanych przy złożeniu deklaracji