b_420_0_16777215_0_0_images_dkds_II_posiedzenie.jpgDrugie posiedzenie DKDS-u miało miejsce 5 lutego br.

Na posiedzeniu przyjęto Regulamin pracy oraz wybrano panią Barbarę Sakowską (Fundacja NIKA) na Przewodniczącą.

W skład Prezydium weszli: Olga Grabowska (Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego) i Mariusz Lichosik (MKS Korona Wilanów).  

b_420_0_16777215_0_0_images_dkds_I_posiedzenie.jpgPierwsze posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego odbyło się 12 stycznia w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

Posiedzenie otworzył Artur Buczyński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów, który wspomniał o dotychczasowej współpracy Dzielnicy Wilanów z trzecim sektorem. Podkreślił znaczenie aktywizacji społeczności lokalnych i wyraził wolę rozszerzenia współpracy na polu dialogu społecznego.

Pierwsze spotkanie miało charakter poznawczo – organizacyjny.