b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgPosiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy odbędzie się w czwartek, 28 lipca  2011 roku.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11.

Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie udrożnienia rowów melioracyjnych R 1 i V 16 na trenie Powsina.
3. Zaopiniowanie „ Koncepcji planistycznej projektowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podstawowych elementów infrastruktury technicznej”
4. Przyjęcie protokołu Nr 12/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.